Bonsai Mest: weet hoe mest te gebruiken!

Bonsai Mest: weet hoe mest te gebruiken. Bemesting is het afgepast voeden van planten. Bonsai staan in een redelijk kleine pot met grond waardoor de wortels niet ver in de richting van voedingsstoffen kunnen groeien. Belangrijk is dat bekend is welke soort boom, leeftijd, conditie en groeipatroon de Bonsai heeft. Dat heeft invloed op de bemesting. Jonge Bonsai en Bonsai in opbouw hebben in het voorjaar en in de zomer meer behoefte aan mest met meer stikstof. Stikstof geeft een bush aan de groei. Dit moet wel gedurende het seizoen afgebouwd worden. Vanaf eind juli kan dan begonnen worden met het geven van cactusmest, dit heeft een laag stikstof gehalte.

Bonsai bladmest hoe te gebruiken

Bladmest ook aan de onderkant van de bladeren spuiten. Hierdoor is het blad beter in staat om de mest op te nemen. Dit komt de groei ten goede.

Bonsai mest hoeveelheid 

Terughoudend omgaan met bemesting, hoe minder mest hoe beter is voor de Bonsai. Teveel mest kan dodelijk zijn of problemen geven, de haarwortels kunnen dan “verbranden”! Planten maken ook hun eigen voedsel door zon, lucht en water en combineren die elementen met de voedingstoffen die ze met hun wortels opnemen. De Bonsai zijn klein en hebben dus weinig mest nodig. Het kan verstandig zijn de helft te nemen van de op de verpakking aanbevolen hoeveelheid. Het is een groot misverstand dat Bonsais niet groeien door geen mest te geven.


Als in het voorjaar de Bonsai-voor-Buiten uit de Winterrust komen en gaan uitlopen, is het nodig om vanaf maart/april te gaan bemesten. De Bonsai hebben in deze periode vooral behoefte aan stikstof, voor de snelle groei van het blad, zodat de Voorjaar bemesting stikstof rijk dient te zijn.  In maart/april kan het voorkomen dat er late nachtvorst is.  De Bonsai is in deze periode extra gevoelig voor late nachtvorst. Ze zijn nu veel kwetsbaarder voor vorst dan in de Herfst of Winter, doordat de bladeren nu uit beginnen te lopen. Hou de thermometer dus goed in de gaten en zet eventueel kwetsbare Bonsai tijdig een nachtje binnen op een vorstvrije plaats!

Door het jaar heen wordt de behoefte aan de Bonsai-Mest Stikstof bij alle soorten Bonsai minder. Er  zijn daarvoor andere verschillende combinaties meststoffen te verkrijgen. Als je slechts één meststof wilt gebruiken, geef dan naarmate het jaar vordert steeds minder mest. Het is aan te bevelen zo nu en dan van meststof te wisselen, in iedere soort Bonsai-Mest zitten weer andere Voedingsstoffen en Mineralen.

Algemene richtlijnen voor bemesting zijn:

1) Starten in het vroege voorjaar met een verdunde oplossing voor Bonsai die niet verpot zijn. Nooit in de volle zon mest geven, water verdampt dan te snel.

2) Na verpotten van een Bonsai één of twee maanden stoppen met bemesten.  De grond bevat voldoende mest en de pas opgepotte bonsai zullen eerst nieuwe haarwortels aan moeten maken willen ze de mest voldoende kunnen opnemen.

3) Bonsai die een zware snoei achter de rug hebben geen mest geven totdat de groei weer begonnen is (meestal starten met weer mest geven na 6 weken).

4) Jonge en nieuwe Bonsai tijdens de groeiperiode in de zomer als de nieuwe scheuten iets stevig zijn  wat extra voeding geven.

5) In het najaar als de bladeren beginnen te vallen nog een of twee keer mest geven.

6) Vruchtdragende, bloeiende en kegeldragende soorten hebben behoefte aan mest met beender- en katoenzaadmeel.

7) Naaldbomen hebben niet zoveel bemesting nodig als als bladverliezende bomen.

8) Bloeiende en vruchtdragende Bonsai alleen tijdens de periode dat de knoppen en vruchten zich vormen elke week verdunde bemesting geven. Niet tijdens de bloei.

10) Een zieke Bonsai geen bemesting geven. Eerst kijken wat de oorzaak is.

11) Het kan gebeuren dat  er  voldoende voedsel in de Bonsai-Aarde zit, maar  de plant kan er niet bij. Dit kan aan de grondsoort liggen waar hij in is geplant of aan het over bemesten, in een te hoge dosering gebruikte, vloeibare mest.

12) Binnenbonsai kunnen wel in de winterperioden bemest worden. echter lichte bemesting en met enkele weken tussenpoos.

13) Bemesten kan tot aan de eerste vorst met BioGo.


 

Bonsai mest is verkrijgbaar in een drietal soorten

1) organische mest 100% natuurlijke meststoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong zoals beender- of vismeel. Gedroogde koemest is ook goed te gebruiken.

2) Kunstmeststoffen 100% chemisch

3) Mix van organische en kunstmeststoffen.

Organische bonsai mest

Veel bonsailiefhebbers werken graag met organische mest. veelal wordt katoenzaadmeel, bloedmeel, beendermeel, vismeel en dierlijk mest hierin verwerkt. Organische mest wordt door micro-organismen afgebroken. Hierdoor komen voedingstoffen vrij die de Bonsai kan opnemen. Het voordeel is dat dit proces langzaam gaat, de Bonsai krijgt dus regelmatig kleine beetjes voeding. Met deze meststoffen kun je mest maken. Voor een poedervorm kun je 2 delen katoenzaadmeel mengen met 1 deel bloedmeel. Breng een beetje van deze mest aan in de hoeken van de Bonsaipot. Dit wordt verspreid met het water geven.

Ook voor de Binnenbonsai bestaat er organische meststof, deze is vloeibaar en bevat alle benodigde voedingsstoffen. Het is raadzaam er weinig van te gebruiken.

De Agro-Alg is ook een vorm van bemesting, deze bestaat uit zoetwater micro-algen extracten (Chlorrella ) en zeewier. Deze algen bevatten van nature veel Chlorofyl en goed opneembare micro-elementen. Dit is de stimulatie van het bodemleven.

Kunstmest

Het is te overwegen om te kiezen voor de mestkorrels. Een mestkorrel doet er gemiddeld drie tot vier weken over om op te lossen. Hierdoor krijgt de Bonsai telkens een klein beetje voeding. Nog een ander voordeel is dat er gecontroleerd kan worden of de Bonsai nog korrels heeft of dat er nieuwe mestkorrels bij moeten.

Nog een bijkomend voordeel van kunstmest is dat de ingrediënten kunnen worden gewisseld. Hierdoor ontstaan er verschillende samenstellingen die beantwoorden aan de behoeften van de Bonsai. De meeste Bonsai hebben in het voorjaar als de bladeren gaan ontwikkelen meer stikstof nodig dan in het najaar.

Samenstelling meststof

Een algemene meststof kan het hele groeiseizoen gegeven worden. De meeste kwekers van Bonsai gebruiken deze algemene meststof. Er zijn echter richtlijnen waar je rekening mee kan houden. Nitraten (N) bevorderen de bladgroei, Wortels die ontwikkelen hebben fosfaten (P) nodig, Kalium (K) geeft een aanzet tot bloeien. Fabrikanten van meststoffen vermelden de samenstelling op de etiketten. Algemene samenstelling is ongeveer 5:3:2

Als leidraad wordt gehanteerd dat in elk jaargetijde een verschillende samenstelling van meststof nodig is. Voor in de Herfst heb je speciale bonsai-mest waar geen stikstof meer inzit. De stikstof zou nu juist zorgen voor nog eventuele uitloop, en dat is in dit jaargetijde juist erg slecht voor een boom, omdat hij dan geen tijd meer heeft om nieuwe knoppen te zetten. De Bonsai heeft in dit jaargetijde minder Nitraten (N)  en meer fosfaten (P) en Kalium (K) nodig. Een goede herfstsamenstelling is 0:10:10. Het verbetert de knop zetting voor de bloei. Het hardt de boom af voor de winter zodat de boom makkelijker de winter doorkomt door een grotere hoeveelheid reserve. Het stimuleert dikte groei van stam.

Mestthee maken

Het is leuk om geen vloeibare kant en klare mest te kopen maar zelf te maken. De zelfgemaakte mestthee is geschikt vooral voor de bloeiende en vruchtdragende bomen. Een deel gedroogde mest mengen met 10 delen water. Dit brouwsel in de zomer 1 maand en in de winter 3 maanden laten staan. De mest gaat dan goed gisten. Het heldere vocht wat bovenin zit eruit halen, verdunnen en in een fles bewaren.

Als de knoppen verschijnen dan de mestthee geven. In de zomer volstaat 1x per week. In het najaar twee keer per week tot aan de winter. In de winter stoppen met mest geven.

Meng 1 deel gedroogde mest met 10 delen water.
De mest laat ik in de zomer 1 maand staan en in de winter 3 maanden op een donkere koele plek zodat de mest goed kan gisten.

Na die tijd het bovenste heldere vocht afgieten in een schaal, verdun het een beetje met gewoon water en giet het in een glazen fles die je kan afsluiten.

De theemest kun je met een plantensproeier op de aarde sproeien. 

 

Tips

  • Gebrek aan stikstof is te herkennen aan een te langzame groei en de bladeren krijgen een gele kleur
  • Akadama absorbeert Fosfor. Hierdoor krijgt de Bonsai minder Fosfor. Herkenning fosfor tekort; trage groei en weinig weerstand tegen ziekten en vorst. De bonsai heeft vaak toch groene bladeren.
  • Heeft de Bonsai bruine randen om het blad of sterft het hele blad af kan er een Kalium gebrek zijn.

Wil je meer weten over zelf aarde maken voor Bonsai klik hier: recept voor grondmengsel

Voor vragen over eerste hulp bij zieke Bonsai klik hier: EHBO voor Bonsai

Wil je meer weten over het snoeien van Bonsaibomen : snoeien